Klauzula RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMOTOR” Paweł Trojańczyk. z siedzibą w Bydgoszczy, Gen. Wiktora Thommee, nr 1, lok. 68, 85-791 Bydgoszcz, REGON 091298276, NIP 5541108591.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Świadczenie zamówionych usług w tym:

  1. tworzenia i zarządzania darmowymi ogłoszeniami użytkownika,
  2. przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności ogłoszenia oraz o proponowanych możliwościach zwiększenia jego zasięgu (wyświetleń),

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000).

 

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMOTOR” Paweł Trojańczyk nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Dane będą przechowywane:

Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa.

 

Informacje o prawie dostępu do treści danych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do GIODO

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie (bez dodatkowych warunków). Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie uznania przez Państwa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Warunek, wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do zamieszczenia ogłoszenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zamieszczenia ogłoszenia oraz założenia konta.